اعضاء کمیته حسابرسی


جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی بر روی گزینه تحصیلات و سوابق شغلی کلیک نمایید

اعضاء کمیته حسابرسی


علی صفر علی

علی صفر علی


رئیس کمیته و عضو غیرموظف هیات مدیره


علی نمکی

علی نمکی


عضو کمیته و عضو غیرموظف هیات مدیره


بهروز خدارحمی

بهروز خدارحمی


عضو مستقل کمیته


بیتا مشایخی

بیتا مشایخی


عضو مستقل کمیته

تحصیلات و سوابق شغلی


علی صفر علی

تحصیلات : دکتری مدیریت مالی
سوابق شغلی : معاون مدیر عامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی بنیاد


علی نمکی

تحصیلات : دکتری مدیریت مالی
سوابق شغلی : مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
عضوهیئت موسس، عضو علی البدل هیئت مدیره، دبیر انجمن مالی ایران
رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری باهنر
کارشناس ارشد مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک شرکت بورس انرژی


بهروز خدارحمی

تحصیلات دکتری حسابداری
سوابق شغلی : مدیرعامل سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
نائب رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
عضو هیات مدیره انجمن علمی حسابرسی ایران


بیتا مشایخی

تحصیلات : دکتری حسابداری
سوابق شغلی : عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عضو کمیته حسابرسی سایپا و رایان سایپا
عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی خارک