اعضاء کمیته ریسک


جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی بر روی گزینه تحصیلات و سوابق شغلی کلیک نمایید

اعضاء کمیته ریسک


محسن بهرامی ارض اقدس

محسن بهرامی ارض اقدس


رئیس کمیته و رئیس هیئت مدیره


محسن شجاع وشوشاد

محسن شجاع وشوشاد


عضو کمیته و عضو غیرموظف هیات مدیره


محمد باقر ضمیر خورسندی

محمد باقر ضمیر خورسندی


عضو مستقل کمیته

سوابق شغلی


محسن بهرامی ارض اقدس

تحصیلات : دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری
سوابق شغلی : مدیر کل اداره کل بازرگانی خراسان
رئیس هیأت مدیره صندوق اعتباری هنر
نائب رئیس هیئت مدیره هلدینگ صنایع و معادن بانک شهر
مشاور وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت
مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران معاون اجرایی ریاست جمهوری


محسن شجاع وشوشاد

تحصیلات : دکتری مدیریت مالی
سوابق شغلی : مدیر شعب بانک ملت مدیریت شعب منطقه 3
رییس هیئت مدیره شرکت بهسامان ملت
رییس هیئت مدیره شرکت راهبری صنایع بهساز ملت


محمد باقر ضمیر خورسندی

تحصیلات : دکتری مدیریت، کارآفرینی بین‌الملل
سوابق شغلی : مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بنیاد تعاون ناجا
مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره گروه بین‌المللی مالی نیکی، شرکت ضمیر تجارت
رئیس هیئت‌مدیره بانک قوامین